#CoronahulpLochem

Coronahulp Lochem is de site voor en door alle inwoners van de gemeente Lochem. We delen hier informatie over waar je terecht kan met vragen, maar ook voor concrete hulp of goede ideeën.
Ontbreekt er nu iets op dit platform, heb je een goed aanvulling op heb je vragen? Deel dit dan met ons en mail naar: info@welzijnlochem.nl. De informatie op de website wordt een aantal keren per dag geüpdatet.

ALGEMEEN

Weer aan de slag: richtlijnen en protocollen
In de komende maanden komt het sociale leven stapsgewijs weer op gang, na de corona lockdown. Veel stichtingen, verenigingen en vrijwilligers willen graag hun werk hervatten. Hoe ga je dat regelen, in de anderhalve meter-samenleving?
Hier kun je lezen hoe de maatregelen vanaf 11 mei stapsgewijs versoepeld worden mits de verspreiding van het coronavirus onder controle blijft.

Of en wanneer stichtingen of verenigingen het (normale) werk weer kan hervatten, hangt van een aantal zaken af:
• De sector waar de organisatie onder valt. Voor bijv. sport, horeca en culturele instellingen zijn er specifieke richtlijnen.
• Landelijk en lokaal beleid voor instellingen en accommodaties.
• Of je de werkomstandigheden aan kunt passen aan de RIVM richtlijnen.

Voorbereiden
Zelfs als het nog even duurt, voordat je weer mag starten met het werk of de activiteiten, kun je je alvast voorbereiden op het “nieuwe normaal”. Onderaan de pagina vind je een overzicht met protocollen en richtlijnen voor verschillende werksoorten en sectoren. Kijk welke het best aansluit op jullie situatie. Over onderstaande zaken kun je vast nadenken:

Je medewerkers/vrijwilligers
• Zoveel mogelijk thuiswerken is nog steeds het devies. Welke taken en functies kunnen (langdurig) vanuit huis worden uitgevoerd en welke mensen zijn nodig op de locatie?
• Welke medewerkers/vrijwilligers vallen onder risicogroepen en in hoeverre zijn zij de aankomende maanden inzetbaar? Bespreek dit met de betreffende medewerkers/vrijwilligers.
• Kun je taken of functies wisselen, zodat iedereen toch zijn of haar bijdrage kan leveren, vanuit huis of op de locatie?
• Zodra je weer, met medewerkers of bezoekers, samenkomt is het belangrijk een corona-verantwoordelijke te hebben. Hij of zij houdt toezicht op het naleven van regels, voldoende hygiëne en is aanspreekpunt bij vragen hierover.

De werk- of uitvoeringslocatie
• Welke aanpassingen zijn nodig, om onderling 1,5 meter afstand te houden? Denk aan in- en uitgangen, looproutes, bezetting per ruimte en gebruik van sanitaire voorzieningen.
• Hoeveel mensen kunnen er maximaal tegelijk aanwezig zijn, met voldoende onderlinge afstand?
• Welke extra hygiëne-maatregelen zijn nodig? Denk aan het aanbieden van desinfecterende gel, voldoende gelegenheid om je handen te wassen en elk uur schoonmaken van contactpunten, zoals deurklinken en PIN-apparaten.
• Voorkom dat werkmaterialen door veel verschillende mensen worden aangeraakt: verdeel de taken goed, zorg er liefst voor dat spullen maar door één persoon worden gebruikt of maak ze na elk gebruik schoon.
• Denk ook na over het verkeer buiten je locatie, zoals halen & brengen of leveranciers. Voorkom gevaarlijke situaties op de stoep of straat.

Doelgroep
• Kinderen van 12 jaar en jonger hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
• Georganiseerde bijeenkomsten in de buitenlucht van scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen voor kinderen tot en met 18 jaar zijn toegestaan. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten hierbij 1,5 meter afstand houden.
• Is het mogelijk je bezoekers/deelnemers/klanten op afspraak of reservering te laten komen? Zo hou je regie over het aantal mensen dat samenkomt.
• Als normaal veel mensen tegelijk gebruik maken van je diensten/voorzieningen, kijk dan of het mogelijk is dit te spreiden over kleinere groepen.
• Vallen er bezoekers/deelnemers/klanten onder de risicogroepen, maar is je dienst/voorziening erg belangrijk voor hen? Denk na of je hen apart kunt ontvangen, bijvoorbeeld zoals het speciale boodschappen-uurtje voor ouderen, dat veel supermarkten nu hebben.

Communicatie
• Zorg dat de regels duidelijk zijn voor je medewerkers en bezoekers: hang posters en informatieborden op. Op de website van NOC*NSF vind je voorbeelden en downloads.
• Zorg dat looproutes duidelijk zijn aangegeven.
• Zet de regels en richtlijnen voor je locatie op de website en breng je bezoekers/deelnemers/klanten op de hoogte via een mail of nieuwsbrief.
• Wanneer bezoekers/deelnemers/klanten op afspraak komen, informeer dan vooraf of zij geen gezondheidsklachten hebben.
• De aanwijzingen van de corona-verantwoordelijke(n) moeten door iedereen worden opgevolgd. Geef zelf het goede voorbeeld aan je bezoekers/deelnemers/klanten.

Richtlijnen en protocollen
Factsheet Rijksoverheid: Wat kan wanneer?
Rijksoverheid: Veelgestelde vragen over samenkomsten en evenementen.
Rijksoverheid: Veelgestelde vragen over sluiten openbare en niet-openbare locaties.
Noodverordening veiligheidsregio Brabant-Noord.

Rijksoverheid: Veelgestelde vragen over sport en corona.
NOC*NSF Protocol verantwoord sporten.
NOC*NSF Opstart en sociale veiligheid.
Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS): Protocol verantwoord sporten.
KNVB Coronaprotocollen voor amateurvoetbal.

Invulprotocol buurthuizen en ontmoetingsplekken.

Rijksoverheid: Richtlijn Dagbesteding en Dagopvang
VGN: Handreiking bezoek gehandicaptenzorg

Scouting en het coronavirus

Rijksoverheid: Veelgestelde vragen over coronavirus en cultuur
LKCA: Wat mag wel en niet voor cultuureducatie en cultuurparticipatie?

Veilig en verantwoord taxi- en zorgvervoer

Rijksoverheid: Protocol verantwoord winkelen

Rode kruis opent informatienummer voor ouderen en zieken
Het Rode Kruis heeft een speciaal telefoonnummer geopend waar ouderen en zieke mensen terechtkunnen met vragen rond het Coronavirus. Het nummer is: 070-4455888.

Hulplijnen voor de anderstaligen rond het Coronavirus
Het Rode kruis is gestart met een WhatsApp-Hulplijn voor anderstaligen, speciaal voor mensen die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn en daardoor nauwelijks iets meekrijgen van de maatregelen rondom het Coronavirus. De WhatsApp-Hulplijn is bereikbaar in (vooralsnog) het Turks via 06-48158053 en in het Marokaans-Arabisch & Tamazight (Berbers) via 06-48258055. Meer informatie lees hier de brief van het Rode Kruis: Rode Kruis Hulplijn voor anderstaligen

Steffie legt alles uit over Corona
Steffie left alles uit over het coronavirus en vertelt wat je wel en wat je niet moet doen. Zo kan jij ervoor zorgen dat jij en anderen niet ziek worden: https://corona.steffie.nl/nl/

Samen sterk tegen corona
Een initiatief dat moet gaan zorgen voor positiviteit en verbroedering in deze onzekere tijd. Kun je wat voor iemand betekenen of kun je juist wel wat hulp gebruiken? Laat het aan je buurtgenoten weten: https://www.samensterktegencorona.nl/

De APP ThuisBieb
De ThuisBieb is open! Een app vol e-books voor iedereen, dus ook als je geen lid bent van de Bibliotheek. De ThuisBieb is nu beschikbaar in de App Store van Apple en in de Google Play Store. bit.ly/CadeauThuisBieb

Informatie voor laaggeletterden
Via Pharos is er een brochure voor laaggeletterden: Informatie_over_corona_in_Taal_voor_allemaal__1584125454
De informatie is ook in het Turks, Tigrinya, Arabisch en Engels: https://www.pharos.nl/coronavirus/

Op zoek naar informatie over het coronavirus in een andere taal?
De GGD Noord Oost Gelderland heeft filmpjes in het Somalisch, Turks, Koerdisch, Farsi, Engels, Tigrinya en Arabisch. Ook te zien op hun YouTube kanaal. Website GGD: Filmpjes over Corona in verschillende talen

Uitvaart Hulplijn: steun bij afscheid nemen op afstand
Medewerkers van Monuta bieden steun en informatie via de Uitvaart Hulplijn voor iedereen die vragen of zorgen heeft over afscheid nemen in coronatijd. De Uitvaart Hulplijn (0800–7236274) is telefonisch zeven dagen per week van 9.00 tot 21.00 uur bereikbaar en via chat op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Meer info: Uitvaart Hulplijn

Corona en inburgering
De maatregelen om het coronavirus te bestrijden hebben ook invloed op inburgering: Infographic Inburgering tijdens Corona

Corona en de Ramadan
Door Corona kan de Ramadan niet gevierd worden zoals andere jaren. Hieronder in verschillende talen informatie vanuit de GGD over Corona en Ramadan:
corona en Ramadan in Nederlands
corona en Ramadan in Arabisch
corona en Ramadan in Turks
corona en Ramadan in Farsi
corona en Ramadan in Tigrinya

GEZONDHEIDSZORG

Apotheek
Apotheek Lochem is bereikbaar op: 0573-251384. Er is een tijdelijke verruiming van de openingstijden van 07.00 tot 19.00 uur. Er is ruimte voor nieuwe klanten.

Speciaal hoest-spreekuur
De Lochemse huisartsen zijn  begonnen met een speciaal ‘hoest-spreekuur’ voor patiënten met luchtwegklachten of andere corona-symptomen. Het spreekuur vindt plaats in de praktijk Roelofsen & Peterse aan de Zwiepseweg 109 en is toegankelijk via een speciale ingang.
Lees het volledige artikel: Speciaal hoest-spreekuur Lochemse Huisartsen

Vraag en aanbod extra zorgpersoneel bij elkaar gebracht
De verschillende initiatieven die de afgelopen dagen zijn gelanceerd om extra zorgpersoneel te werven bundelen hun krachten en worden via een gezamenlijke database gekoppeld aan de vraag van zorgorganisaties. Op extrahandenvoordezorg.nl kunnen gepensioneerde of andere professionals die niet meer in de zorg werken zich aanmelden als ze tijdelijk terug zouden willen keren. Ook zorg- en welzijnsorganisaties die door de coronacrisis staan te springen om extra medewerkers kunnen hier terecht. Meer informatie: Vraag&Aanbod extra zorgpersoneel bij elkaar gebracht

PGB en Corona
Per Saldo is de landelijke vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb).
Op de website en sociale media van Per Saldo delen zij regelmatig actuele informatie. Daarnaast hebben zij een slim lijstje gemaakt met antwoorden op je vragen en tips. Meer informatie vind je op de website: https://www.pgb.nl/

Huisartsen
De gezamenlijke Lochemse huisartsen hebben een open brief voor hun patiënten opgesteld. Daarin wordt ingegaan op de situatie rond de corona-epidemie. De huisartsen in Gorssel en Epse hebben gisteren een brief met dezelfde inhoud verspreid via de website gorssel.nl. De Larense huisarts De Vries heeft een soortgelijke boodschap op de website gezet. De brief van de Lochemse huisartsen is ook integraal te lezen op:  https://www.lochemsnieuws.nl/2020/03/16/lochemse-huisartsen-passen-werkwijze-aan/

Huisartsen in Lochem, Laren en Almen bundelen krachten voor onderzoek bij coronapatiënten
In zowel Lochem, als Laren en Almen wordt één punt ingesteld waar meerdere huisartsen diensten zullen draaien om potentiële coronapatiënten te onderzoeken ,”Het is cruciaal de coronapatiënten van de ‘normale’ patiënten te scheiden om nog meer besmettingen te voorkomen.’’ Lees het gehele artikel op De Stentor: https://www.destentor.nl/…/huisartsen-in-lochem-laren-en-a…/

Nieuw Coronabericht huisartsen Gorssel, Epse en Eefde
Als vervolg op hun eerdere mededelingen van 15 maart 2020 delen de huisartsen­praktijken van Guido Schroth in Epse, Maurice van Gelderen en Lily Hulshof in Gorssel en Steen­bergen & Smits en De Reus in Eefde onderstaand nieuw bericht met hun patiënten. Lees het bericht op gorssel.nl: www.gorssel.nl/nieuws/23750, ook over nieuwe procedures voor het ophalen van medicijnen.

 

VRAAG EN AANBOD

Kun jij in deze coronatijd hulp gebruiken? Dat voelt misschien raar, maar besef: veel mensen willen helpen! Heb je een hulpvraag? Gebruik bijgaand briefje: Hulpvraag Coronatijd

Wil je ook graag je hulp aanbieden in deze coronatijd? Daar kun je dit briefje voor gebruiken. Doe hem ingevuld in de bus bij mensen die misschien wel hulp kunnen gebruiken, of hang hem ergens op waar anderen hem zien, in de portiek, in de straat. Gebruik bijgaand briefje: Aanbod hulp Coronatijd

Je kunt je ook aanmelden via: Ik wil helpen

Noaberschap is heel gewoon in de gemeente Lochem. Maar zeker in deze tijd van de Corona crisis is het extra belangrijk. Maar soms lukt het (even) niet om iemand te vinden in je buurt of je omgeving. Dan is een digitaal hulpmiddel best handig! Plaats een vraag of doe een aanbod en vind mekaar! Bekijk hier de pagina Vind mekaar:  https://www.vrijwilligerscentralelochem.nl/vind-mekaar/ van de Vrijwilligerscentrale Lochem.

ETEN EN DRINKEN

Supermarkten
De Supermarkten in de gemeente Lochem zijn gewoon geopend. Online bezorging is mogelijk. Houd wel rekening met een langere bezorgtijd en bezorging niet (altijd) in huis, maar tot de voordeur. Komt u er niet uit, vind u het lastig hoe dit in zijn werk gaat? Neem dan contact op met SWL: 0573-29 70 00. Wij zijn op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar. Als je zelf kan gaan, ga dan zelf, zodat mensen die de boodschappen niet zelf kunnen doen optimaal gebruik kunnen maken van de bezorgservice. Supermarkten roepen klanten op te pinnen in plaats van contant te betalen. Kun je echt niet pinnen? Dan wordt verzocht het geld op de kassa te leggen en het eventuele wisselgeld ook weer van de kassa af te pakken. Zo wordt fysiek contact vermeden.

Hier vindt u een overzicht van alle supermarkten in de gemeente Lochem: Overzicht supermarkten gemeente Lochem

Hier vindt u een overzicht van plekken voor bezorg/afhaalmaaltijden in de gemeente Lochem: overzicht bezorgopties gemeente Lochem

Maaltijdservice van Apetito 
Gaat u liever de deur niet uit? Laat dan lekker voor u koken! Met de maaltijden van apetito is het net of u thuis uit eten gaat. Apetito bezorgt in heel Nederland heerlijke vriesverse maaltijden aan huis. U kunt op meerdere manieren bestellen uit een assortiment met ruim 130 maaltijden, voor iedere smaak wat wils. Een extra service van een warme maaltijd aan huis, voordeel is de flexibiliteit die u heeft door de lange houdbaarheid, u eet wanneer u wilt! De maaltijden worden op een vaste dag en tijd bij u thuisbezorgd, zonder verplichtingen of abonnement. Voor meer informatie klik hier

Maaltijdservice van Gotink
De maaltijdservice aan huis van Gotink. Meer informatie: https://gotink.nl/

Catering/kookatelier Boschloo
Catering/kookatelier Boschloo bezorgt ook maaltijden aan huis. Meer informatie: https://cateringkookatelierboschloo.nl/

Bezorg de zorg
Wij nemen ons petje heel diep af voor alle toppers die zich blijven inzetten voor anderen. Via www.bezorgdezorg.nl kun je als zorgverlener een boodschappenlijstje doorgeven als je daar zelf, ten tijde van de coronacrisis, even niet aan toe komt. Vrijwilliger worden? Download de Roamler app in de app- of Playstore en gebruik de activatiecode “bezorgdezorg” bij aanmelding.

KOOP LOKAAL GEMEENTE LOCHEM

Koop lokaal!
Veilig en prettig boodschappen doen? Onze ondernemers verdienen onze steun in deze tijden. Daarom heeft de gemeente Lochem met hen een filmpje gemaakt. Daarin roepen zij u op om vooral nu lokaal boodschappen te doen! En dat steunen wij natuurlijk van harte. Zij houden zich aan de maatregelen en hun klanten ook. Dus prettig en veilig boodschappen doen? Koop lokaal!

Bekijk het filmpje van de gemeente Lochem: Koop lokaal in de gemeente Lochem

Platform Koop Lokaal
In deze tijd kunnen we elkaar heel goed helpen. Door precies hetzelfde uit te geven, maar op een net iets andere manier. Kooplokaal is een gratis platform voor alle ondernemers in gemeente Lochem. En voor jou een makkelijke manier om te bestellen en bezorgd te krijgen. Help jij mee?
Ga naar de website: https://kooplokaallochem.nl/

 

SENIOREN

Meest gestelde vragen van senioren over corona
Senioren hebben tijdens het coronavirus specifieke vragen. Volgens de ouderenbond ANBO staan hieronder de meest gestelde. Die zijn vooral praktisch. Open de link voor de antwoorden waar senioren naar op zoek zijn:
Meest gestelde vragen van senioren over Corona

Mensen met dementie
Tips voor goed omgaan met mensen met dementie in tijden van Corona
Dementie en Corona

Geheugensteuntje van Breincollectief
Wanneer iemand dementie heeft moet het leven overzichtelijk zijn. Het moet zo zijn dat elke dag op dezelfde tijd, zoveel mogelijk hetzelfde gebeurt. Dan kan iemand het beste bij zichzelf de blijven en de hersenen zo goed mogelijk gebruiken. Omdat de laatste maanden een regelmatig bezoek van mantelzorgers en familie ontbrak of alleen op afstand mogelijk was is deze gewoonte doorbroken en zal het even wennen zijn voor alle partijen. Laten we hopen dat er snel meer deuren open gaan. Veel succes. Geheugensteuntje

Nieuwsbrief Alzheimer Nederland 
Lees hier de nieuwsbrief met oa versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen: Nieuwsbrief Alzheimer nederland mei 2020

Tips tegen eenzaamheid | Omgaan met dementie tijdens corona | Stuur een gratis kaart
Nieuwsbrief Special van Alzheimer Nederland

In je Uppie aan de lijn
In je Uppie aan de lijn UP! stelt vanaf nu alle ouderen in Nederland in staat om leeftijdsgenoten te ontmoeten en even de zinnen te verzetten met een telefonisch groepsgesprek of individueel gesprek over wezenlijke onderwerpen. De gesprekken vinden op meerdere, vaste momenten in de week plaats. Hoe werkt het? Kies een moment en onderwerp dat u aanspreekt en doe gewoon een keertje mee. U kunt uw verhaal kwijt of eens luisteren naar dat van anderen. Alles is goed. U kunt meedoen met elk type telefoon, mobiel, vaste lijn, het maakt niet uit. Als u niet beschikt over internet of mail kunt u ook telefonisch aanmelden door te bellen naar 06-51277142. Lees ook: https://upinnederland.nl/agenda/in-je-uppie-aan-de-lijn/

Gesproken verhalen en gedichten in het Achterhoeks dialect
Corona raakt ons allemaal. Maar het virus treft vooral ouderen en andere kwetsbare doelgroepen: zij kunnen nu geen bezoek ontvangen, of veel minder. En dan duurt de dag wel heel erg lang. Onze luisterteksten bieden wat afleiding. Troost, soms. Vermaak, hier en daar. Luuster maor es

Zorggroep Sint Maarten
Extra aandacht voor bewoners, personeel van Zorggroep Sint Maarten:
Extra aandacht voor bewoners

Tips voor activiteiten
Tips voor activiteiten senioren
Wilt u meer weten? Bel dan met SWL: 0573-297000 en vraag naar de seniorenconsulenten.

Omgaan met mensen met dementie tijdens corona
De uitbraak van corona heeft een enorme invloed op onze samenleving, Je naaste met dementie kan zich onveilig voelen en vereenzamen, thuis of in het verpleeghuis. In dit artikel geven we advies en tips over hoe je daarmee om kunt gaan. We wensen iedereen veel sterkte in deze tijd.

Alzheimer Cafe Lochem
Een bericht van het Alzheimer cafe Lochem: Bericht van het Alzheimer Cafe Lochem

Instructiefilmpje beeldbellen via Whatsapp
Wat kun je mensen om je heen missen in deze tijd. Met je dierbaren houdt je over het algemeen wel goed contact. Maar juist ook die mensen van de zwemclub, wandelgroep, van het kaarten of koffiedrinken kun je missen. Het gezelschap, kletsen en elkaar even zien. Gelukkig zijn er veel digitale mogelijkheden om elkaar toch te ‘zien’ en spreken. We spreken regelmatig mensen zoiets best willen proberen, maar daar nog niet zo in thuis zijn. Hier vind u een instructie om te beeldbellen via Whatsapp: Instructie videobellen whatsapp en via Skype: Instructie videobellen via Skype

We hebben er ook filmpjes van gemaakt. Deze kijk je hier:

 

Instructie videobellen via Skype

De APP ThuisBieb
De ThuisBieb is open! Een app vol e-books voor iedereen, dus ook als je geen lid bent van de Bibliotheek. De ThuisBieb is nu beschikbaar in de App Store van Apple. De versie voor Google Play volgt binnenkort! bit.ly/CadeauThuisBieb

MANTELZORG

Campagne ‘Deel je zorg’  van start
Een artikel in de Telegraaf is de aftrap van de campagne ‘Deel je zorg’. Van 1 tot 7 juni is de Week van de jonge mantelzorger. Deze week is in het leven geroepen om de maatschappelijke aandacht en waardering te vragen voor jonge mantelzorgers. In de Week van de jonge mantelzorger start het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de campagne ‘Deel je zorg’ om jonge mantelzorgers te stimuleren om over hun zorgen te praten of gebruik te maken van hulp.

Lees hier het artikel in de Telegraaf van 28 mei 2020: Telegraaf 28-05 – Jonge mantelzorger heeft het zwaar

Nieuwsbrief Knooppunt Mantelzorg
Het knooppunt Mantelzorg is er voor alle mantelzorgers in de gemeente Lochem.  Wij brengen 4 keer per jaar een nieuwsbrief uit. Lees hier de nieuwsbrief van april 2020: Nieuwsbrief Knooppunt Mantelzorg Lochem april 2020

Richtlijnen testbeleid mantelzorgers, vrijwilligers in de palliatieve zorg en PGB-gefinancierde zorgverleners
Het testbeleid wordt met ingang van 18 mei as uitgebreid met zorgverleners die aan kwetsbare mensen thuis zorgverlenen. Lees hierover meer: Richtijnen+mantelzorgers+PGB+en+vrijwilligers

Mogelijkheden dagbesteding regio Lochem
In de regio zijn weer mogelijkheden voor de dagbesteding. We hebben dit voor u op een rijtje gezet, dagtekening 18 mei 2020. Hier vind u het overzicht: Dagopvangmogelijkheden regio 18 mei ’20

Verruiming regels voor mantelzorgers
Uit de persconferentie van 21 april, het debat in de Tweede Kamer en een brief van minister De Jonge blijkt de volgende verruiming van de regels voor mantelzorgers. Lees hierover meer op: https://mantelzorg.nl/artikel/verruiming-van-regels-voor-mantelzorgers-in-corona-tijden

Zorgladder Mantelzorg
Waar kun je terecht voor hulp als je het als mantelzorger echt niet meer redt? De Zorgladder Mantelzorg geeft je daar inzicht in. Lees hier meer over: https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/zorgladder-mantelzorg

Informatie over corona virus voor de kindzorg
Samen met partijen als Kind en Ziekenhuis is er een site gemaakt met actuele en juiste informatie over het Corona virus: http://www.kindenzorg.nl/coronavirus

Mantelzorgers ondersteunen mantelzorgers m.b.t corona – hotlijn
Meer informatie: Mantelzorgers ondersteunen mantelzorgers met een coronalijn

Tips voor activiteiten
Tips voor mantelzorgers van mensen met dementie

Digitaal contact houden
Het is een roerige tijd voor mantelzorgers van kwetsbare ouderen. Ze moeten binnen blijven en zorgen voor hun naaste en kunnen wel wat hulp gebruiken. Of ze kunnen nu niet op bezoek bij hun naaste in een zorginstelling vanwege de corona-maatregelen. Wat zijn de mogelijkheden van digitale communicatie om de zorg te delen of voor sociaal contact op afstand? Meer informatie: https://www.invoormantelzorg.nl/nieuws/digitaal-contact-houden/

Contact houden met een dierbare in het verpleeghuis ten tijde van Corona
Ieder mens is anders. Uw partner, vader of moeder verblijft in een verzorgings- of verpleeghuis. Het is verdrietig dat u niet op bezoek kunt. Misschien is dit nog wel moeilijker voor u dan voor hem / haar. Omdat elk mens en elke situatie anders is, is het zoeken, wat bij jullie past. Bespreek met de vaste verzorgende wat de mogelijkheden zijn en op welke manier u contact wilt en kunt onderhouden. Samen creatieve oplossingen bedenken is de sleutel. Gebruik De praatplaat voor Mantelzorgers

 
Mantelzorg en het coronavirus
Als mantelzorger wil je weten waar je rekening mee moet houden in de zorg voor jouw kwetsbare naaste; wat kan wel en wat kan niet? Op deze pagina vind je antwoorden op vragen die wij binnen krijgen. Zit de informatie die je zoekt er niet bij, of wil je meer weten? Kijk op: Mantelzorg en het Coronavirus
SOCIALE ACTIVITEITEN

Soep op de Stoep
In de afgelopen periode is op woensdagmiddag de soep-op-de-stoep actie van start gegaan en met groot succes! Wekelijks hebben zo’n 40 bewoners een heerlijk kop verse groentesoep vol vitamientjes gehad. De reacties waren zo positief en de bewoners waren zo enthousiast dat dit initiatief samen met Stichting Repair Club Lochem, Lonely Lochem, Team ED en Stichting Welzijn Lochem wordt vervolgd. Het doel is om de komende weken de soeplepel door te geven aan straten/wijken, buurt(verenigingen) of dorpsraden in andere kernen van Lochem om dit initiatief verder voort te zetten. Daar waar nodig helpen wij natuurlijk, soepergraag. (mits haalbaar volgens de coronamaatregelen).  Ken je of weet je mensen in (kern) Lochem die wel een lekker kopje soep lusten? En het ook goed kunnen gebruiken, laat het dan weten  Zie het ook als een kort sociaal contactmoment (afstandseis wordt strikt gevolgd!), een persoonlijke groet-zwaai-soepmoment! Namen en adressen kunnen per mail gezonden worden aan s.boya@welzijnlochem.nl. Voor meer informatie klik op onze flyer: Soep op de stoep actie

Bij-huis Bingo en Balkon Bingo
Vanuit Stichting Welzijn Lochem worden initiatieven gestart en begeleid om ervoor te zorgen dat er positieve gebeurtenissen zijn in deze voor velen moeilijke periode. Een activiteit die zorgt voor een moment van ontspanning is de Bij-huis Bingo of Balkon Bingo. De bingo wordt op zeer uiteenlopende locaties gehouden. Bij een seniorenflat, in een straat of ergens in de wijk. Wij bepalen een locatie en doen bij de mogelijke deelnemers een brief in de bus met uitleg waaraan de bingo kaart is vastgeniet. Iedereen neemt op de afgesproken tijd plaats in de voortuin, op balkon of bij de voordeur. Aanvullende bingokaarten worden uitgedeeld en we starten de bingo. De bingokaartjes worden met een knijper in ontvangst genomen om te kunnen controleren of we met een goede bingo te maken hebben en vervolgens mag uit de prijzenkrat een leuk presentje worden gekozen. Dit is een bezigheid die op vele locaties kan worden gehouden voor jong en oud. Wil je dit in de eigen buurt gaan doen? We denken graag mee en geven tips vanuit onze ervaring met de Bij-Huis en Balkon Bingo.

Lochem Zwaait
De zwaaihandjes actie van Stichting Welzijn Lochem krijgt een extra dimensie. Tot nu toe staan de zwaaihandjes op de stoep getekend en kan een toevallige voorbijganger (of de wandelaar van de zwaaihandjesroute) even stilstaan en zwaaien naar de mensen achter de ramen. Vanaf vandaag draaien we het om! Plaats het zwaaihandjes-poster op uw raam en geef zo aan bij voorbijgangers dat u het waardeert als ze even stilhouden voor een zwaaimomentje. Even een contactmoment dat zorgt voor een glimlach in deze onzekere tijden. Download de poster: Poster Zwaai je mee. Print de zwaaihandjes-poster en plaats het voor uw ramen of doe het in de brievenbus bij mensen in uw buurt waarvan u denkt dat zij een groet zeer op prijs stellen. In de loop van deze week kunt u de zwaaihandjes-poster ook weer verkrijgen bij uw plaatselijke supermarkt. Aandacht voor elkaar, zo belangrijk nu! Via deze link kunt u de resultaten zien van onze zwaaiacties:
Facebookpagina Team Opbouwwerk Lochem SWL

Stichting Lonely Lochem
Heb je behoefte aan een luisterend oor? Gewoon even je verhaal doen? Bel tussen 9:00 uur en 18:00 uur met Lonely Lochem. Bereikbaar op telefoonnummer: 06-43 70 11 25.

Bewegen met Fysiotherapie den Oldenhof in Gorssel
Voorlopig elke dinsdagochtend en vrijdagochtend om 10.30 uur in de binnentuin van de Borkel in Gorssel. Iedereen mag meedoe, maar voor uw en onze gezondheid: houdt rekening met de afstand van 1,5 meter en geen fysiek contact. Kijk voor de beelden op de facebookpagina van Fysiotherapie den Oldenhof: Fysiotherapie den Oldenhof Gorssel

Dichter aan de lijn
Dichter Jaap Robben start samen met Mondo en Poetry International een nieuw project: ‘Dichter aan de Lijn’. Het idee is simpel: je geeft je op met het formulier op deze pagina en je wordt binnenkort gebeld door een dichter die voorleest uit eigen werk. Kijk voor meer informatie op de website van de VPRO: dichter aan de lijn

JEUGDACTIVITEITEN

Aanbod Brede School
Vanuit het programma van de Brede School plaatsen wij via Facebook en Instagram dagelijks aanbod. Maar kijk vooral ook op de pagina’s van de coaches, zij posten dagelijks educatief en inspirerend aanbod. Vragen: neem contact op met de coördinator Brede School,: Michiel Wopereis via: E-mail. m.wopereis@welzijnlochem.nl of per telefoon: 0573-297000 of 06 82293247.
Facebook: Facebookpagina Brede School Lochem
Instagram: Instagram Brede School Lochem

Nieuwsbrieven Brede School gemeente Lochem
Komend weekend is het Pasen, en daarna zijn de Koningsspelen! Helaas kunnen deze feesten op school niet gevierd worden. Daarom hebben we voor Pasen een leuke actie bedacht in samenwerking met Tetske Fixt ’t in Lochem.  Voor de Koningsspelen hebben wij een LIVE uitzending bedacht waaraan kinderen kunnen meedoen. Over beide activiteiten lees je hier meer: Nieuwsbrief Brede School gemeente Lochem week 15

In deze nieuwsbrief treft u allerlei links en informatie aan over de diverse kanalen waarop wij bereikbaar zijn. De coaches van de Brede School staan voor u klaar!Lees hier de nieuwsbrief week 14: Nieuwsbrief week 14 Brede School gemeente Lochem

De kinderen in gemeente Lochem krijgen thuisonderwijs. Dit vraagt om een algehele aanpassing voor iedereen thuis, voor de kinderopvang en op school. Dat vergt veel geduld en aanpassingsvermogen. De coaches van de Brede School proberen zo goed mogelijk te kunnen voorzien in aanbod en informatie. Lees de nieuwsbrief van week 13 hier: Nieuwsbrief week 13 Brede School gemeente Lochem

Tienerwerk Lochem 
Het Tienerwerk organiseert voor de tienersosen in Gorssel, Eefde, Laren, Epse en Harfsen de tienersoos challenges. Hoe dat in zijn werk gaat? Lees er meer over en doe mee! Tienersoos Challenges

Kunst en Cultuur
Ga lekker thuis aan de slag met kunst! Bezoek online musea, ga dansen en muziek maken, tekenen, vind een online schrijfcursus….
Muzehof heeft van alles verzameld voor diverse leefijden. Blijf in beweging en ontdek je talent thuis! Kijk voor meer informatie op: https://www.muzehof.nl/cursussen-en-workshops/thuiskunst

JOGG TV
Op de facebookpagina van JOGG Lochem vind je vanaf nu iedere week een aflevering van JOGG TV met daarin iedere week een filmpje van een lekker en gezond tussendoortje om zelf te maken. Ga snel naar de facebookpagina: https://www.facebook.com/jogglochem/

Buitenspelen kan nog!
Lees verschillende ideeen en tips via onderstaande websites:
https://www.buitenspelennatuurlijk.nl
https://iternatura.nl

Buitenspelen natuurlijk! 
Wie zich inschrijft voor onze Nieuwsbrief ontvangt een gratis pdf voor mensen die met peuters werken. Het bevat 5 lessen.  Inschrijven voor de nieuwsbrief kan hier: https://buitenspelennatuurlijk.nl/voor-ouders#Natuurpeuters

Speeltip terug naar de stOERtijd
In de oertijd leefde de mens midden in de natuur. De natuur voorzag de oermens van voedsel, water, materiaal voor huizen en gebruiksvoorwerpen. Door met de kinderen terug te gaan naar de Oertijd, gun je ze een kijkje in de relatie van de mens met de natuur. Ze zien hoe belangrijk de natuur is, nog steeds! En ook niet onbelangrijk: wij mensen worden nog steeds rustig en blij van bezig zijn met de elementen: vuur, aarde water en lucht. Meer tips voor Terug naar de stOertijd, zie Inspiratie-pagina

Nationale Buitenlesdag wordt verplaatst
De Nationale Buitenlesdag van 7 april is verplaatst naar het begin van het nieuwe schooljaar. Wel staan er meer dan 70 uitgewerkte buitenlessen op onze website. Mogelijk helpen ze je (of ouders) bij het samenstellen van een aangepast lesaanbod en het in beweging houden van de kinderen.

Clown OkiDoki speelt gratis voor jarige kinderen
Hoe Clown OkiDoki dat doet? Lees dat hier: Clown Okido

De APP ThuisBieb
De ThuisBieb is open! Een app vol e-books voor iedereen, dus ook als je geen lid bent van de Bibliotheek. De ThuisBieb is nu beschikbaar in de App Store van Apple. De versie voor Google Play volgt binnenkort! bit.ly/CadeauThuisBieb

THUIS MET KINDEREN

Omgaan met de ‘nieuwe’ thuissituatie
De huidige thuisblijfsituatie door de maatregelen tegen het coronavirus zorgt voor vragen bij veel ouders. Hoe ga je hier als ouder mee om?
Tips voor ouders: Omgaan met de nieuwe ‘thuissituatie’

Als samen thuis zijn een risico kan zijn
Er is een toegenomen risico op kindermishandeling nu kinderen en ouders gedwongen samen thuis moeten blijven. Via deze link kun je wat handige tips vinden: Nieuwsbrief Augeo Foundation Als samen thuis zijn een risico kan zijn.

Mogelijkheid tot chatten bij Moviera, aanpak huiselijk geweld
Moviera wil veiligheid in gezinnen en relaties duurzaam herstellen, kans op herhaling van geweld en misbruik verkleinen en werkt aan herstel om terugval te voorkomen. Daarom is het mogelijk om met hulpverleners van Moviera te chatten via www.moviera.nl. Moviera vindt het belangrijk om gedurende  de coronacrisis extra ondersteuning te kunnen bieden nu gezinnen meer op elkaar aangewezen zijn.

Hulpverleners geven via de chat tips en advies op hulpvragen over huiselijk geweld. Heb jij te maken met huiselijk geweld of merk je dat bij een ander gezin en wil je hulp/advies? Chat dan tijdens de dagelijkse openingsuren van 14.00 tot 22.00 uur met hulpverleners van Moviera of neem contact op via 088 374 4744 (anoniem en gratis). Bel bij spoed altijd 112.

Blijf thuis in beweging
We blijven in beweging, doen jullie mee? Volg het instagramaccount: Blijf Thuis In Beweging

Kunst en Cultuur
Ga lekker thuis aan de slag met kunst! Bezoek online musea, ga dansen en muziek maken, tekenen, vind een online schrijfcursus….
Muzehof heeft van alles verzameld voor diverse leefijden. Blijf in beweging en ontdek je talent thuis! Kijk voor meer informatie op: https://www.muzehof.nl/cursussen-en-workshops/thuiskunst

30 dagen tekenen
Doe mee aan de 30 dagen tekenen challenge. Het doel om elke dag een tekeneing te maken aan de hand van het dagelijkse onderwerp.
De 30 dagen tekenen challenge met de dagelijkse opdrachten vind je hier: 30 dagen tekenen challenge

Tijd voor de vrolijkste tekenlessen van Nederland!
In de online Tekenduck video’s leert een echte Donald Duck tekenaar je stap voor stap hoe jij Donald en zijn vrienden zelf kunt tekenen! Pak je potloden, gum en papier en ga aan de slag! Vanaf maandag 23 maart staat er iedere schooldag om 16:00 uur weer een nieuwe video voor je klaar. Op Facebook én natuurlijk op: https://www.DonaldDuck.nll, waar je ook lekker Donald Duck strips kunt lezen. Veel tekenplezier!
Klik hier door naar Facebook: Online tekenles Donald Duck

De APP ThuisBieb
De ThuisBieb is open! Een app vol e-books voor iedereen, dus ook als je geen lid bent van de Bibliotheek. De ThuisBieb is nu beschikbaar in de App Store van Apple. De versie voor Google Play volgt binnenkort! bit.ly/CadeauThuisBieb

Berenjacht
Een initiatief om kinderen te vermaken is vanuit Australië en België overgewaaid naar Nederland. Mensen zetten massaal knuffels voor het raam zodat kinderen tijdens hun wandeling op ‘berenjacht’ kunnen. Het initiatief is bedacht om kinderen af te leiden in deze coronacrisis.
Kijk voor berenjacht Lochem: Berenjacht Lochem
Berenjacht kun je ook prima thuis doen. Deze berenjacht vindt thuis; in huis of in de tuin plaats. Je hebt er niets extra’s voor nodig dan wat thuis aanwezig is en kan ook los van het prentenboek gedaan worden. Er staan verschillende spelvormen in waarbij je je energie kwijt kunt, samen plezier beleeft, je lichaam ruimer maakt waardoor je positieve energie krijgt, je fantasie geprikkeld wordt, leert ontspannen waardoor je je rustig voelt, en nog veel meer. Wil je hier meer over lezen. Ineke van der Bijl van Gyan Yoga heeft: wij gaan op berenjacht samengesteld. Klik op: PDF Kinder Gyan Yoga voor het hele gezin. Wij gaan op berenjacht!

 

SPORT & BEWEGEN

Buurtsportactiviteiten
De buurtsportactiviteiten in de gemeente Lochem starten weer. Uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM. Naast de vaste buurtsportactiviteiten zijn er twee extra locaties toegevoegd, namelijk Harfsen en Laren.
Tot aan de zomervakantie zijn we elke week op de volgende plekken te vinden in de gemeente Lochem:

Dinsdag | Harfsen | Schoolplein Beatrixschool | 15:00 – 16:30
Woensdag | Lochem | Schoolplein St. Josephschool | 13:30 – 15:00
Donderdag | Eefde | Schoolplein Villa 60 | 15:00 -16:30

Kom jij ook?!

Sportcoaches
Elke werkdag plaatsen wij op onze social media kanalen filmpjes met beweegworkouts. Hierbij moet u denken aan oefeningen met lichaamsgewicht voor zowel binnen als buiten. Maar ook oefeningen die u samen met uw kind/leerling kan doen. Verder posten we elke week een challenge. Dat is deze week de WCrol challenge.

Hey allemaal,Wij, de sportcoaches van SWL(bredeschool), willen niet dat jullie stil zitten en jullie vervelen thuis! Dusss hebben we de wcrolchallenge bedacht! Ga lekker aan de slag met 1 van onze oefeningen. En probeer om een zo hoog mogelijke toren te bouwen op iemand die als een plank staat! Stuur je beste filmpje op in onze berichten via facebook of in onze dm op insta en misschien win jij wel een bon van €10 van bol.com! #coronahulplochem #hamsteren #wcrolchallenge #bewegen #sportcoach #plezier #altijdblijvenlachen #creatief

Posted by Sportcoach gemeente Lochem on Tuesday, March 17, 2020

Hier kan uw zoon/dochter aan meedoen en een leuke prijs winnen. Ook kunt u bij ons terecht voor al uw vragen rondom thuis/buiten bewegen.

https://www.facebook.com/sportcoachgemeentelochem/
instagram: @sportcoach_gemeente_lochem
of kijk op ons youtube kanaal

Gymbingo buiten
Voor jong en oud. Leuk om buiten te doen: Gym bingo voor buiten

Informatie voor Sportverenigingen
Heeft uw sportvereniging vragen over sport(en) en het coronavirus? Vragen van sportclubs over Corona  Of houdt de website van het NOC*NSF in gaten: https://nocnsf.nl/

Corona heeft veel gevolgen voor sportverenigingen. Maar waar moet je als club dan aan denken? Deze checklist brengt alle aandachtspunten in kaart en helpt je op weg. Kijk voor de checklist op: coronavirus-checklist-sportverenigingen

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn (sportvereniging uit gemeente Lochem), dan denken we graag mee. U kunt dan contact opnemen met Tom Kleissen, verenigingsondersteuner Sportraad Lochem: tomkleissen@sportraadlochem.nl

Uniek Sporten (Aangepast sporten)
Ook voor mensen met een beperking is het, in deze tijd van binnen zitten, belangrijk om in beweging te blijven. Aziz van Way to Fit heeft een filmpje gemaakt met beweegoefeningen voor deze doelgroep. Veel succes en vooral plezier: Het filmpje bekijk je hier: Uniek Sporten

De doelgroep ‘(ernstig) meervoudig beperkte mensen’ zijn vaak beperkt in de mogelijkheden tot beweging. In tijden van binnen zitten, niet naar sportclubs gaan en geen bezoek ontvangen is beweging zeker nog mogelijk en zelfs nodig om actief te blijven. In samenwerking met Uniek Sporten heeft Vrijwilligster Monique een filmpje met beweegoefeningen voor deze doelgroep gemaakt. Dit filmpje bekijk je hier: Beweegoefeningen

De buurtsportcoach aangepast sporten (Uniek Sporten) heeft in samenwerking met fysiotherapiepraktijk de Brug uit Lochem een beweegles op afstand gerealiseerd bij de bewoners van het Thomashuis in Lochem. Op deze manier konden de bewoners lekker bewegen, wat een succes was het! Het filmpje bekijk je hier: Beweegles op afstand

Nog een leuk filmpje. Wij laten allerlei manieren zien om met een ballon in beweging te zijn. Hooghouden, tikken, gooien, voetballen, balanceren, koppen, tafeltennissen …. Weet jij er nog meer? Het filmpje bekijk je hier:

Een ideaal spel om bij slecht weer in beweging te blijven: Uniek Sporten Ganzenbord: Bekijk het filmpje: Uniek Sporten Ganzenbord

Mochten er vragen zijn of ondersteuningsbehoeften t.a.v. aangepast sporten, zoek dan contact met de buurtsportcoach aangepast sporten.
Marjolijn Pezy via: lochem@unieksporten.nl
Neem ook eens een kijkje op de website van Uniek Sporten voor meer informatie: www.unieksporten.nl

JONGEREN

Jongerenwerk
Jongerenwerk Lochem is er voor alle jongeren uit de gemeente Lochem. Tijdens de coronacrisis zijn wij online bereikbaar voor al jullie vragen. We zijn bereikbaar via whatsapp op nummer 06-19464132 en via Instagram Jongerencentrum_Lochem:  Daarnaast zijn we doordeweeks veel te vinden in de app Houseparty. Daarnaast zijn we meerdere avonden in de week live op insta. Wij vinden het gezellig als je even inschakelt.

Wij proberen zoveel mogelijk leuke (digitale) activiteiten te organiseren waar iedereen aan mee kan doen. Dus mocht je nog toffe ideeën hebben dan horen wij het graag. Voor meer informatie hierover kun je het beste even onze insta volgen.

Ons Instagram account: Instagram Jongerencentrum Lochem

FIFA toernooi
Op 15, 16 en 17 April spelen wij een online Fifa toernooi. Hier zijn toffe prijzen te winnen. Voor meer informatie en de spelregels, check http://jongerenwerklochem.nl/fifa-tournament/

Krijt Respijt
Om kwetsbare mensen en zorgverleners een hart onder de riem te steken, hebben wij al meerdere stoepkrijt tekeningen gemaakt. Op deze manier proberen wij de situatie een stukje dragelijker te maken voor iedereen die dit nodig heeft. Wil je mee helpen, stuur dan even een appje of dm. Heb je iemand die wel wat krijtrespijt kan gebruiken, ook dan zijn we bereikbaar via de social media.

Bereikbaarheid jongerenwerkers
Loop je ergens tegenaan waar je echt niet met je ouders over kunt praten, of wordt je helemaal gek thuis. Neem dan zeker even contact op. Dan kijken we samen wat we er aan kunnen doen. Je kunt een appje sturen dan nemen wij contact op en dan kunnen we even (video) bellen. Dit mag ook als je ons mist of gewoon even iemand anders wil spreken dan je ouders, vinden wij ook gezellig. Telefoonnummer: 06-19464132.

TEAM ED
TEAM ED zet zich in voor jongeren. Team ED gaat uit van de kracht van de jongere en de jongere met ervaring in de jeugdhulp samen. ED is laagdrempelig, zonder indicatie.
In deze coronacrisis kan team ED wat voor jou betekenen. Volg Team ED op Facebook: Facebookpagina Team ED of op Instagram: Instagram Team ED

Wil je meer weten en lezen over TEAM ED. Lees dan het magazine wat zij hebben uitgebracht. Het magazine lees je hier: TEAM ED Magazine nummer 1 april 2020

FINANCIELE VRAGEN

Het coronavirus kan ook gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Heeft u vragen hierover? Vanuit Stichting Welzijn Lochem zitten de medewerkers van B€L Budgetadviescentrum voor u klaar om uw vraag te beantwoorden. Hier vind u een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden: Vraag en Antwood – financiele gevolgen coronavirus

TIP: Supermarkten roepen klanten op te pinnen in plaats van contant te betalen. Kun je echt niet pinnen? Dan wordt verzocht het geld op de kassa te leggen en het eventuele wisselgeld ook weer van de kassa af te pakken. Zo wordt fysiek contact vermeden.

Digitaal thuisonderwijs – laag inkomen
Veel kinderen krijgen nu digitaal thuisonderwijs. Als je een laag inkomen hebt, kun je wellicht geen laptop betalen. Dan is het goed om te weten dat de gemeente Lochem een computerregeling heeft. Je kunt daarvoor contact opnemen met ‘t Baken. Lees hier de regeling: Computerregeling

Grip op geld in tijden van crisis
Grip op geld geeft rust in deze onrust in tijden van crisis. Lees daarom de  Nibud-Geldkrant-special-Minder-inkomen

Eenmalige tegemoetkoming sportverenigingen en -stichtingen via noodloket
Eén van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis is het noodloket.  Op 26 maart 2020 is bekend gemaakt dat ook sportverenigingen en -stichtingen en bijvoorbeeld fitnessclubs via het noodloket van Economische Zaken een eenmalige tegemoetkoming van 4.000,- euro kunnen ontvangen. Lees de regeling hier

 

BUREN EN DE BUURT

Goede Buren?
juist in deze tijd is het belangrijk om de relatie met uw medebewoners goed te houden. U bent misschien meer dan vroeger thuis. Dan is het fijn als de buren uw rust en privacy respecteren en andersom. Ook al moet u afstand houden, geef aandacht aan uw buren. Hier vindt u tips hoe u de relatie goed houdt: https://goedeburenlochem.nl/hoehoudikhetgoed

Overlast door geluid, pesterijen, klussen en dergelijke?
Ondanks uw inspanningen lukt het niet altijd om het goed te houden met de buren. Nu we meer thuis zijn, kunnen kleine ergernissen uitgroeien. De bewoners in uw buurt zijn meer thuis en veroorzaken daardoor misschien ongewild meer overlast.

Zelf de buren aanspreken
Hoe moeilijk dat ook is, een goede manier om het op te lossen is uw buren aan te spreken. Daarbij is een advies heel belangrijk: wacht daarmee tot het moment dat u weer rustig bent. Stap niet naar uw buren op het moment dat u uit uw vel barst. Deze en andere adviezen om de buren aan te spreken vind u hier: https://goedeburenlochem.nl/zelfnaardeburenstappen

Hulp vragen
Weet u niet hoe u iets kunt doen aan de overlast die u van uw buren ervaart? Heeft u voor uw gevoel alles al geprobeerd? GoedeBuren Lochem helpt bewoners bij overlast door buren of buurtbewoners. De adviseurs van GoedeBuren Lochem hebben jarenlange ervaring met problemen en ruzies tussen buren. Ze zoeken samen met u naar een oplossing. Zij bieden een luisterend oor, denken mee over de mogelijkheden om er iets aan te doen, adviseren over praktische en juridische mogelijkheden en kennen de wegen naar instanties die u helpen. Hun hulp is gratis voor inwoners van de gemeente Lochem.

Kijk voor meer informatie op www.goedeburenlochem.nl . U kunt ook een mail sturen naar hulp@goedeburenlochem.nl of bellen met de Stichting Welzijn Lochem tel. 0573-297000.

INITIATIEVEN IN DE GEMEENTE LOCHEM

Barchem

Barchem helpt elkaar
In deze spannende tijd en navolging van andere plaatsen is het extra belangrijk om er voor elkaar te zijn.
Ook is het handig om een pagina te hebben waarop we kunnen aangeven hoe we elkaar kunnen helpen in Barchem.
Dus heb je tijd over en kun je iets voor iemand anders doen, bijvoorbeeld boodschappen, hond uitlaten, kinderen opvangen enz. geef het dan hierop aan. Maar zeker ook wanneer je juist hulp kunt gebruiken! Laten we elkaar helpen! Kijk op de facebookpagina Barchem helpt

Gorssel

Maak een bloem voor de bewoners van De Borkel
Het zal niemand ontgaan zijn dat de bewoners van De Borkel door de corona­crisis geen bezoek meer mogen ont­vangen. Het wordt stil in De Borkel, want ook de vele vrijwilligers van De Borkel kunnen hun werkzaam­heden niet meer verrichten. Maak daarom een bloem voor de bewoners van de Borkel. Meer weten?Bloemen voor de Borkel

Harfsen

Harfsen met en voor elkaar
Informatie voor alle Harfsenaren. Lees hier de brief: Harfsen met en voor elkaar

Lochem

Rotary Lochem
Wie niet in staat zijn om zelf boodschappen te doen of anderszins hulp nodig heeft maar die niemand in de directe omgeving heeft die kan helpen, kan contact opnemen met Rotaryclub Berkel via e-mail: coronahulp@rotaryberkel.nl of telefonisch via 06 50 67 70 61 (Michel Schoneveld).Dan bekeken wat de club kan betekenen voor de hulpvrager. Het idee is dat één of tweemaal per week een ronde wordt gemaakt om boodschappen te bezorgen, maar ook andere vragen zijn welkom.

Ronde tafel 105
Contact via Stichting Welzijn Lochem: info@welzijnlochem.nl

Boekhandel Lovink bezorgt boeken aan huis
Boekhandel Lovink bezorgt boeken desgewenst aan huis. En voor wie het gesprek en het persoonlijk advies niet wil missen is er een telefonische bestellijn. Frederike Scholing van Lovink heeft voor de bezorging in en om Lochem een aantal vrijwillige fietskoeriers beschikbaar. Bestellen kan telefonisch via 0573 – 25 16 79. Of via email: lovinkboekhandel@gmail.com. Verder kunnen boeken 24 uur per dag worden besteld via de webshop. Wie voor 21.00 uur bestelt krijgt de boeken de volgende werkdag thuisbezorgd via PostNL. Ga hiervoor naar www.boekhandellovink.nl.

Gemeente Lochem breed

Ga met ons de uitdaging aan en lever je voorraad(je) bij ons in!
Er is een nijpend tekort aan medische hulpmiddelen. Reden voor de Lochemse Uitdaging om samen met de Doetinchemse Uitdagingde Aaltense Uitdaging en de Winterswijkse Uitdaging om het netwerk in te zetten en op zoek te gaan naar voorraad! Dit is wat we nodig hebben

Anpakker Koen Matas (21) heeft zojuist zijn app HobJob gelanceerd om te helpen in tijden van crisis
Tijdens onze Pak An pitchnight vertelde Koen over zijn klusjesplatform. Op 1 april zou hij live gaan. Maar nu de wereld er anders uitziet, heeft Koen besloten de app in te zetten om hulp in de Achterhoek te coördineren. Lees meer over de app Hobjob: Anpakken Koen Matas

 

 

HULP VOOR BEDRIJVEN

Ondernemen en Corona
De economisch impact van het coronavirus is groot. Ook u als Lochemse ondernemer zult dit merken.

Op www.lochem.nl/ondernemen-en-corona  plaatst de gemeente Lochem alle relevante informatie voor u als ondernemer. U kunt daar informatie vinden over landelijke regelingen die beschikbaar zijn voor ondernemers, maar ook informatie over uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen en het aanvragen van financiële steun voor zzp’ers.

Lochemse Zaken Nieuws
Een nieuwsbrief voor ondernemers in de gemeente Lochem. Lees hier de nieuwsbrief van mei 2020: Lochemse Zaken nieuws

Ook is er veel relevante informatie te vinden op Rijksoverheid.nl/coronavirus. Ook kunt u terecht op de website van de Kamer van Koophandel. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan met het Coronaloket via 0800 – 2117.

Wij raden u aan de berichtgeving op bovengenoemde websites te volgen. Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt.

Online platform Bezorglokaal
Het Lochemse bedrijf Fulltime Media is gestart met het online-platform bezorglokaal.nl. Via die weg komen plaatselijke bedrijven die maaltijden of producten willen bezorgen in contact met potentiële klanten.